Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικολογική Μετάβαση: Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας και Επαγγελματισμός Αρμόδιων Φορέων


Οι εμπλεκόμενοι στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν δει τον επαγγελματικό τους χώρο να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την εμφάνιση μιας νέας λειτουργίας που καλούνται να καλύψουν: τη στήριξη των πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών προς την οικολογική μετάβαση και την αειφορία.

Εκπαίδευση στην οικολογική μετάβαση Αφηγήσεις εκπαιδευτών Επιμόρφωση – παραδείγματα Ένα επάγγελμα σε εξέλιξη Κατάθεση εμπειριών
Actualités