Βίντεο του προγράμματος ETRES

image videos.jpg (8.3kB)
Τα βίντεο που έχουν συγκεντρωθεί στη σελίδα αυτή επεξηγούν το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται στις υπόλοιπες σελίδες του ιστότοπου και έχουν δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα επιμόρφωσης.
Έχουν δημιουργηθεί από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ETRES, στα γαλλικά και στα ιταλικά. Ορισμένα από αυτά έχουν υπότιτλους. Για να επιλέξετε τη γλώσσα των υπότιτλων κάνετε κλικ στο εικονίδιο με την ένδειξη 'CC'.

Το υλικό αυτό δεν δεσμεύει παρά τους συγγραφείς και η Ευρωπαϊκή Επιτιροπή που έχει στηρίξει το έργο αυτό δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο του.

Τα βίντεο αυτά έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τα εικονίδια που ακολουθούν.

acteurs (11.6kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?VideothequeEl#paroles
expert
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?VideothequeEl#expert
outils
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?VideothequeEl#outils
outils
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?VideothequeEl#terrain
image plus2.jpg (1.4kB)

Λόγια ειδικών

Εκπαιδευτικοί που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη παρουσιάζουν την εμπειρία τους
image lignefine.png (0.3kB)
Πλαίσιο και πρακτικές
Το βίντεο αυτό παρουσιάζει μαρτυρίες εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, στις χώρες και στους τόπους όπου δρουν οι φορείς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα ETRES. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δραστηριοποιούνται συγχρόνως στη 'συνοδεία'-υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την οικολογική μετάβαση. (συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από κάθε έναν οργανισμό που εμπλέκεται στο πρόγραμμα ETRES - βίντεο στα γαλλικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Ένα επάγγελμα σε εξέλιξη
Η υποστήριξη πρωτοβουλιών των πολιτών για την οικολογική μετάβαση εγγράφεται στη λογική της πορείας για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για μια έννοια και μια λειτουργία που αναπτύχθηκε πρόσφατα και που οδήγησε στην εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού που δραστηριοποιείται στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον, όλο και περισσότερο, να υποστηρίξουν και να συνοδεύσουν δημόσιες πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, εμψυχώνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις πολιτών. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)

Μια στάση ουδετερότητας
Αυτός που οργανώνει ένα πρόγραμμα για την οικολογική μετάβαση έχει τη δική του ιδιαίτερη οπτική και τα δικά του συμφέροντα που θέλει να υποστηρίξει.
Για τον Philippe Barret, ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην υποστηρίξει την οπτική και τα συμφέροντα αυτά, οφείλει να την λάβει υπόψη του, στο ίδιο επίπεδο με την οπτική και τα συμφέροντα των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων. Η έννοια 'πρωτοβουλίες πολιτών' που χρησιμοποιείται συνήθως είναι κατά κάποιο τρόπο καταχρηστικός, γιατί συχνά οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από δημόσιους φορείς. Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν αλλά σπάνια η υποστήριξη αφορά αυτούς... (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image haut.jpg (11.2kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Videotheque#haut

Λόγια ειδικών

Οι ειδικοί φωτίζουν με την εμπειρία τους καταστάσεις, πλαίσια λειτουργίας και στάσεις της επαγγελματικής πρακτικής του συνοδού-διαμεσολαβητή. Τα βίντεο που ακολουθούν αναφέρονται και παρουσιάζουν παραδείγματα για την κάθε ενότητα του παιδαγωγικού υλικού ETRES.
image lignefine.png (0.3kB)
Ενισχύοντας την εμπλοκή του πολίτη στη δράση
Ένα σχέδιο οικολογικής μετάβασης σημαίνει κατ'αρχήν μια ιδέα ή μια ανάγκη, που εκφράζεται από ένα άτομο, μια ομάδα, μια συλλογικότητα, μια ένωση κατοίκων...
Με σταδιακό τρόπο η ιδέα ή η ανάγκη αυτή αποκτά μια εκπαιδευτική διάσταση. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Η έννοια της οικολογικής μετάβασης
Το βίντεο αυτό παρουσιάζει την έννοια της οικολογικής μετάβασης. Ο Rob Hopkins συναντάει τον Colin Campbell, ο οποίος έχει ιδρύσει την ASPO, τη διεθνή οργάνωση για τη μελέτη της χρήσης των υδρογονανθράκων. 'Είναι πλέον υπερεπείγον να αλλάξουμε πορεία'... Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από την ιταλική οργάνωση Transition Italia, ένα κίνημα για την οικολογική μετάβαση. (βίντεο στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Πως χαρακτηρίζουμε μια δράση 'συνοδείας'
Η πρακτική που ακολουθείται μοιάζει αρκετά με την υποστήριξη - 'συνοδεία' προγραμμάτων και δράσεων τοπικής ανάπτυξης. Όμως εδώ προστίθεται η ανάγκη ενός 'χαρακτηρισμού' της δράσης με βάση την εκπαιδευτική της διάσταση, τις αναμενόμενες επιπτώσεις της, τη βιωσιμότητα της... (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Η 'συνοδεία' είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία
Είναι ένας τρόπος ενεργητικής εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευτικός τοποθετείται πότε μπροστά, πότε δίπλα στην ομάδα. Ο ίδιος συνεισφέρει και συμμετέχει, αλλά από κάποια απόσταση, ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη της δράσης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε ένα πλαίσιο αυτονομίας. Για να χαρακτηρίσουμε το ρόλο αυτό μιλάμε συνήθως για 'εμψύχωση'. (βίντεο στα γαλλικά)
image lignefine.png (0.3kB)
Μια διαδικασία μετασχηματισμού
Η εκπαιδευτική διάσταση της υποστήριξης - 'συνοδείας' μπορεί να γίνει αντιληπτή με δύο τρόπους :
- από την πλευρά του εμψυχωτή - 'συνοδού', όπου καθορίζονται εξ αρχής εκπαιδευτικοί στόχοι, ή
- από την οπτική της άτυπης εκπαίδευσης, όπου η διαδικασία έχει δομηθεί έτσι ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Η οπτική αυτή προσφέρει κάτι περισσότερο και διαφορετικό. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Ενισχύοντας τη συμμετοχή
  • Ο Jean-Michel Cornu Ευρωπαίος ειδικός στο χώρο της συνεργασίας και της συλλογικής νοημοσύνης, προτείνει τρόπους για να ενισχυθεί η συμμετοχή στην ομάδα γύρω από μια συγκεκριμένη δράση. Κάθε συμμετέχων, μέσα από τη δική του προσωπική στάση, ενεργούς συμμετοχής, αδράνειας, παρατήρησης,... θα μπορέσει να βρει τη θέση του και να κάνει τα βήματα που θα του επιτρέψουν να εμπλακεί στη δράση. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
    image lignefine.png (0.3kB)
Η συμμετοχική αξιολόγηση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αξιολογήσει κανείς ένα πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα ETRES, έχουμε κάνει την επιλογή της συμμετοχικής διαδικασίας, της αυτονόμησης των ατόμων ώστε να συμμετέχουν στην πορεία προς την οικολογική μετάβαση. Με τον ίδιο τρόπο επιλέξαμε, όλοι μαζί, να ακολουθήσουμε την ίδια οπτική όσον αφορά την αξιολόγηση. Πρόκειται για τη "συμμετοχική αξιολόγηση". (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Όταν οι πολίτες αυτο-οργανώνονται
Όταν οι πολίτες οργανώνονται αυθόρμητα για να αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα περιβάλλοντος, στον τόπο όπου ζουν, με ποιον τρόπο εμπλέκεται μια εκπαιδευτική διάσταση; Σε ποιους εκπαιδευτικούς πόρους και μεθόδους μπορούμε να στηριχτούμε για να προωθήσουμε μια διαδικασία μάθησης; Είναι τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει ο Μιχάλης Φωτιάδης, μηχανικός, επιμορφωτής στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (βίντεο στα ελληνικά, με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Έννοιες και στάσεις
'Συνοδεία' πρωτοβουλιών και δράσεων πολιτών, οικολογική μετάβαση, συμμετοχική δημοκρατία... Η Orane Bischoff, συντονίστρια του προγράμματος ETRES, παρουσιάζει εδώ μια σύνθεση αυτών των εννοιών, που αποτελούν τον κορμό και τη βάση του προγράμματος. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image haut.jpg (11.2kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Videotheque#haut

Μέθοδοι και εργαλεία

Τα παρακάτω βίντεο παρουσιάζουν παραδείγματα εργαλείων και παιδαγωγικών μεθόδων που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο του προγράμματος ETRES.
image lignefine.png (0.3kB)
Οργανώνοντας μια διαδικασία συνοδείας
Το βίντεο αυτό παρουσιάζει το περιεχόμενο της ενότητας 3 του εκπαιδευτικού υλικού ETRES, η οποία αφορά τα στάδια της συνοδείας μιας συμμετοχικής δράσης: Ανάλυση της ζήτησης (της 'παραγγελίας'), καταγραφή των αρχικών σταδίων, δημιουργία μιας διαδικασίας συνοδείας, επιλογή των μεθοδολογικών εργαλείων, παρακολούθηση της εξέλιξης, αξιολόγηση. (βίντεο στα γαλλικά και τα ιταλικά, με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)

Ανάλυση των επαγγελματικών πρακτικών
Από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα ατόμων που διαθέτουν κάποια εμπειρία, δράση σε κάποιον επαγγελματικό χώρο και θέτουν ερωτήματα σε σχέση με την επαγγελματική τους πρακτική, μπορούμε να προτείνουμε μια διαδικασία ανάλυσης της εμπειρίας αυτής. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Το World café
Πρόκειται για ένα εργαλείο εμψύχωσης που επιτρέπει να αναπτυχθεί μια δυναμική διαλόγου γύρω από ζητήματα επικαιρότητας, ζητήματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή πολιτικά ευαίσθητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη δουλειά σε ομάδα, γύρω από μικρά εργαστήρια. Το βίντεο αυτό παρουσιάζει μια ανάλογη εμπειρία που οργανώθηκε στην Ισπανία από την οργάνωση Tekieroverde στο πλαίσιο του προγράμματος ETRES. (βίντεο στα ισπανικά)
image lignefine.png (0.3kB)
Βάζοντας το σώμα σε κίνηση
Η Émilie Guilleminot, από την οργάνωση Graine Occitanie, αναλύει μέσα από μια συνέντευξη, ένα εργαλείο εμψύχωσης που ονομάζεται "πρωινό ξύπνημα". Το εργαλείο αυτό επιτρέπει να ενισχυθεί η συνοχή της ομάδας, μέσα από μια δραστηριότητα που εμπλέκει το σώμα σε κίνηση και η οποία, ενώ μοιάζει απλά με παιχνίδι, δίνει πολλές πληροφορίες για τη διάθεση και τα συναισθήματα του κάθε συμμετέχοντα. (βίντεο στα γαλλικά)
image lignefine.png (0.3kB)
Ο ανθισμένος κήπος
Ο ανθισμένος κήπος είναι μια δραστηριότητα που έχει εμπνευστεί από τα εργαστήρια του Hervé Tullet. Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει να αναδυθεί η συλλογική ενέργεια και δημιουργικότητα της ομάδας, όπου ένα έργο τέχνης δημιουργείται συλλογικά και όπου καθένας συμμετέχει με τις δικές του δυνάμεις. Πρόκειται για μια ενθάρρυνση για με μεγαλύτερη συνοχή της ομάδας και ανταλλαγών ανάμεσα στους συμμετέχοντες που εργάζονται από κοινού για το αποτέλεσμα. (βίντεο στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image lignefine.png (0.3kB)
Αξιολογώντας σε κίνηση
Η Dominique Cottereau, αξιολογήτρια του προγράμματος ETRES, εμψυχώνει εδώ μια διαδικασία αξιολόγησης της συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος και της έως τώρα λειτουργίας τους, χρησιμοποιώντας μια τεχνική απλή και φιλική, όπου ζητείται από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις: "τι μου άρεσε", "τι δεν μου άρεσε πολύ" και "τι θα επιθυμούσα". Η διαδικασία αυτή επιτρέπει, με τη μορφή παιχνιδιού, με έναν ευχάριστο τρόπο, να ανταλλάξουμε σκέψεις και συναισθήματα και να αξιολογήσουμε τη δυναμική μιας ομάδας ή ενός προγράμματος. (βίντεο στα γαλλικά με αγγλικούς υπότιτλους)
image haut.jpg (11.2kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Videotheque#haut

Sur le terrain

Des activités mises en œuvre par les partenaires sur leurs divers territoires d'action.
image lignefine.png (0.3kB)
Elaborer une stratégie d'accompagnement
Une équipe du réseau d'éducation à l'environnement de Lozère élabore une stratégie pour accompagner un projet autour de la gestion de l'eau.

Il s'agit de passer d'une posture d’animateur à celle d'accompagnateur en s'appuyant sur des personnes ressources et des compétences locales. Les membres de l'équipe vont échanger sur leur vision de cet accompagnement et en baliser les étapes.
image lignefine.png (0.3kB)
Accompagner n'est pas animer
Sandrine Cendrier , du réseau d'éducation à l'environnement de la Lozère anime une séquence de travail sur le thème de l'accompagnement de projets auprès d’étudiants de la la licence professionnelle "Coordination de projets en d’éducation à l'environnement et au développement durable.

Elle y présente quelques outils pédagogiques tout en distinguant la fonction d’animation et celle de l'accompagnement.
image lignefine.png (0.3kB)
Summer camp in Aula verde
L'experience de ce lieu du parco Nord Milano et son campus d'été pour les enfants de 5 à 11 ans. La pratique des educators et les actions qu'on va agir pour préserver l'environment. L'importance des actions pour valoriser tout et tous!
image lignefine.png (0.3kB)
Une session d'écopsychologie
Après une introduction sur la définition de l'écopsychologie et sur le monde eco-centrique, on propose des exercices à une public de personnes d'adultes et à mettre en œuvre dans la nature.
On peut s'inspirer de ces étapes pour la gestion d'un groupe.
image lignefine.png (0.3kB)
Camatta : La posture de l'accompagnant
Une sortie guidée dans la forêt avec un groupe de jeunes enfants met en avant les facultés créatrices des participants.

Cette vidéo met en avant la connaissance de l'environnement, la prise de conscience de l'importance des espaces verts,et la dimension émotionnelle générée par l'expérience du groupe.
image lignefine.png (0.3kB)
La Porta del parco : un projet participatif
Le projet La porte du Parc a pour objectif la valorisation d'une zone agricole municipale.
Sa finalité principale est l'agrégation des associations, des sujets, des groupes et familles autour de cette zone ; cela afin de travailler sur la durabilité environnementale, la création de réseaux sociaux et la valorisation des ressources locales.
image lignefine.png (0.3kB)
Mettre en place un groupe de concertation (1)
Cette vidéo retrace la mise en place d'un groupe de concertation autour de l'aménagement d'un espace afin de prendre en compte les impacts de cette opération.

L'objectif étant que ce projet d'aménagement s'appuie sur les personnes qui vivent à proximité.
Il s'agit d'élaborer un plan suffisamment abouti pour pouvoir ensuite le présenter à un groupe élargi. (Durée : 9 minutes)

image lignefine.png (0.3kB)

Valider des options (2)
Une fois les enjeux définis, on va passer à une phase de validation : usages, objectifs, besoins, destination des aménagements....

Les participants travaillent en sous groupes sur les divers usages.

Cette vidéo, débriefée par l'animatrice, met en avant la capacité des groupes de travail à s'auto-organiser. (Durée de la vidéo : 22 minutes)
image lignefine.png (0.3kB)

Trouver un accord (3)
Vient le temps de la décision. On revient en groupe de concertation et on doit choisir l'orientation du projet.

En fonction des restitutions des divers ateliers apparaissent des points à débattre ou à éclaircir.

On évolue vers la finalisation du projet. (Durée de la vidéo : 12 minutes)
image lignefine.png (0.3kB)
Comment sensibiliser les habitants au fonctionnement d’une rivière?
Le GRAINE anime une dynamique thématique « Éduquer à l’Eau » pour toutes les personnes en situation de former, d’informer, de sensibiliser, de se concerter sur les questions de l’eau ».

Cette vidéo est la première d’une série pour promouvoir et faciliter le travail partenarial entre syndicats de gestion et associations d’éducation à l’environnement dans le cadre d’une approche globale de l’eau à l’échelle des bassins versants.
image lignefine.png (0.3kB)
Comment sensibiliser les habitants au fonctionnement d'un bassin versant ?
Cette vidéo est la deuxième d’une série pour promouvoir et faciliter le travail partenarial entre syndicats de gestion et associations d’éducation à l’environnement dans le cadre d’une approche globale de l’eau à l’échelle des bassins versants.
image lignefine.png (0.3kB)
Στην πεζοπορία και στον περίπατο - Καλές πρακτικές
Πραγματικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Occitanie, τα τσιμπούρια αποτελούν θέμα για το οποίο μιλούν πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρά τον πλούτο των πληροφοριών, δεν είναι εύκολο για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δραστηριότητες στη φύση, καθώς και για το ευρύ κοινό, να έχουν πρόσβαση σε σαφείς και εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το πολύπλοκο θέμα. (βίντεο στα γαλλικά)
image lignefine.png (0.3kB)
Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τα υπόγεια νερά;
Η γαλλική οργάνωση ‘GRAINE’ (συνομοσπονδία οργανώσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) εμψυχώνει εδώ ένα σεμινάριο πάνω στη θεματική «Εκπαιδεύοντας για το νερό» που απευθύνεται σε όσους επιμορφώνουν, ευαισθητοποιούν, πληροφορούν, συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις γύρω από το ζήτημα της διαχείρισης του νερού».
Το βίντεο αυτό είναι το τρίτο μιας σειράς βίντεο που έχουν ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του νερού και τις οργανώσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. (βίντεο στα γαλλικά)
image lignefine.png (0.3kB)

News A network in Europe Video library